نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

فروش سرد وگرم

انبارگردانی

براساس استانداردهای حسابداری حداقل سالی یکبار انبارگردانی جزء الزامات است.

هدف از انبار گردانی: شمارش موجودیها به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی و کنترل کلیه موجودیهای شرکت.

دامنه کاربردی: کلیه انبارها – سالنهای تولید – انبارکها – فروشگاهها – و مکانهائی که موجودیهای شرکت درآن مکان نگهداری میشود.

نیازمندیهای انبارگردانی:
۱-دستورالعمل انبارگردانی
۲-سازماندهی انبارگردانی
۳-تقویم انبارگردانی

در دستورالعمل انبار گردانی معمولا” به سه بخش مهم تقسیم میشود:
۱-مرحله قبل از شمارش
۲-مرحله حین شمارش
۳-مرحله بعد از شمارش

برخی از موارد قبل از شمارش:
-چیدمان انبار به شکلی که کالاها به راحتی قابل شمارش باشد.
-تمامی کالاهای یکسان کنار هم نگهداری شود.
-الصاق تگ های انبارگردانی.
-کنترل سلامت موجودیها توسط مسئولین کنترل کیفی.
-جداسازی موجودیهای امانی از موجودیهای شرکت
و…..

برخی از موارد حین شمارش:
-در ورودی انبار قبل و بعد از انبارگردان پلمپ شده و در حضور مسئولین انبارگردان باز میشود.
-در زمان شمارش مسئولین و کارکنان انبار حق ورود به انبار را ندارند مگر با درخواست مسئول شمارش.
-هیچ کالائی نه خارج و نه وارد میشود و در صورت ضرورت ابتدا با مسئول انبارگردانی هماهنگ میشود.
-مسئول انبارگردانی با بررسی تگ های اولین شمارش و کنترل آن با لیست موجودی حسابداری درصورتی که برابر است شمارش دوم کنسل میشود ودرصورت مغایرت شمارش دوم نیز انجام میشود و در صورت مغایرت شمارش نهائی با حضور انباردارو حسابرس ومسئول انبارگردانی انجام میشود.

برخی از موارد بعد از شمارش:
-مرتب کردن تگ ها بر اساس کدینگ
-ورود اطلاعات توسط اپراتور و تعیین مغایرات
-تهیه گزارش انبارگردانی

دربحث سازماندهی هم احکام مسئولین و اعضاء توسط مدیرعامل صادر میشود.

شغلهای تعریف شده:

مسئول انبارگردانی
سرپرستان شمارش
شمارش گران
ثباتها
اپراتورها

تقویم انبارگردانی

ساعت و زمان شروع و خاتمه تعیین میشود، لذا در این ایام معمولا” ورود و خروج کالا ممنوع میباشد و معمولا” این ایام در آخرین روزهای پایان سال و یا تعطیلات اول سال که تولید تعطیل و خرید و فروش انجام نمیشود.

در پایان طبق گزارش کسری و اضافات به مدیریت گزارش میشود تا تصمیم بگیرد که چکار کند و در صورت تائید میتوانید سند حسابداری اضافات و کسری ها را صادر کنید.
کسری ها ممکن است انبار دار مسئول شناخته شود و اضافات هم ممکن است خرید هائی باشد که مدارک آن به مالی واصل نشده است. اما در کل خالص اضافات و کسری ها به بهای تمام شده بسته میشود.

تگ که معمولا” توسط نرم افزار انبار منتشر میشود و دستی هم میتوانید چنین برگه ای تهیه نمائید برگه ای در ابعاد ۱۵ سانتی متر طول و ۴ سانتی متر عرض است و داخل آن این اطلاعات وجود دارد:
کد موجودی
شرح موجودی
کد مکان
شرح مکان
کد انبار
شرح انبار
کدکیفیت
شمارش اول مقدار واحد اندازه گیری
شمارش دوم مقدار واحد اندازه گیری
شمارش سوم مقدار واحد اندازه گیری
امضاء کنترل کیفی
امضاء شمارشگر
امضاء ثبات

البته این موارد باید صحیح درون فرم چیده شود . تگ در ۲ یا ۳ نسخه تهیه میشود.

در مورد لیست موجودیها که این لیست نزد مسئول انبار گردانی است از سیستم انبار گرفته میشود که شبیه مورد ذیل است:

ردیف، کد کالا، شرح کالا، مقدار، واحد اندازه گیری، شمارش اول، شمارش دوم، شمارش سوم ..

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *