نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

پخش مویرگی

انواع چک

 1. چک عادی ، چکی است که اشخاص به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
 2. چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص به حساب‏ جاری خود صادر می کنند و توسط بانک پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.
 3. چک ‏تضمین ‏شده ، چکی است که توسط بانک به همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.
 4. چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‏گردد.
انواع چک

آگاهی به طرز کار و استفاده از این سند مستلزم شناسایی قواعد و مقررات حاکم بر آن است، از قبیل:
۱٫ انواع چک  ۲٫ شرائط صدور ۳٫ نحوه انتقال و ظهر نویسی ۴٫ پرداخت ۵٫ رسیدگی به اختلافات ناشی از سند مذکور ۶٫ گم شدن آن

چک انواع متعددی دارد که مشخصات و ممیزات آنها بشرح زیر است:

 • چک بسته
  این سند با ترسیم دو خط موازی (عموما مورب) در روی آن مشخص می شود و وجه آن را فقط بانکها یا کارگزاران بورس یا مشتری بانک محال علیه می توانند دریافت کنند. بنابراین محال که همیشه به وصول مبلغ چک، ولو اینکه سند مزبور مفقود یا گم شده باشد، اطمینان دارد. زیرا محال علیه با توجه به مشخصات و خصوصیات چک، محتال را می تواند شناسایی کند.
 • چک تایید شده
  چکی است که بانک محال علیه موجودی آن را در روی سند تائید و امضا می کند. بنابراین دارنده چک مطمئن به وصول مبلغ آن است بشرطی که وجه چک در ماده ۳۱۵ تجارت مطالبه شده باشد.
 • چک در گردش
  این نوع چک سندی است که در تمام شعب بانک در داخل یا نمایندگان آن در خارج از کشور قابل وصول است. چک در گردش که چک مسافرتی هم نامیده می شود بوسیله بانک صادر می گردد و در متن چک ، بانک صادر کننده به شعب بانک و یا نمایندگان خود در داخل و خارج از کشور دستور می دهد که مبلغ چک را با اعتبار بانک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او بپردازد.

علیهذا با صدور چک پرداخت آن تعهد و تضمین می کند و از این جهت این نوع چک با چک تضمین شده قابل مقایسه است، دارنده چک در گردش یا چک مسافرتی باید امضای خود را در حضور بانک پرداخت کننده در ذیل چک قید نماید تا این بانک بتواند این امضا را با امضای اول که در موقع دریافت چک بر روی نوشته شده است مطابقت کند و در صورت تائید آنها مبلغ چک را بپردازد.

انواع چک

چک تضمین شده

چک تضمین شده چکی است که به تقاضای صاحب حساب منحصراً از طرف بانک ملی و به تعهد و تضمین آن در وجه شخص معین و یا به حواله کرد و یا در وجه حامل صادر و در تمام شعب بانکها قابل وصول می باشد.

بنا به تعریف فوق پس از صدور چک , وجه آن از اموال صاحب حساب خارج و در اختیار دارنده چک قرار می گیرد. فوت ، حجر ، ورشکستگی صاحب حساب ، موثر در حقوق دارنده چک نیست و بعلاوه طلبکاران صاحب حساب این چک ، حق توقیف آن را چنانکه به سود دیگری پشت نویسی شده باشد  نخواهند داشت.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *