تفاهم نامه همکاری با نرم افزار برآیند

شرکت نیکان مهر مهان با شرکت فکر گستر فناور که تولید کننده نرم افزار جامع برآیند می‌باشد تفاهم نامه همکاری امضا نمود. برای مشاهده این تفاهم نامه می‌توانید به سایت شرکت فکرگستر به آدرس www.fekrgostar.ir نیز مراجعه فرمایید.

 Tafahomname Barayand