نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

انواع چک
فروش سرد وگرم

راس گیری

در سیستم های حسابداری و خزانه داری برای این که سطح ریسک پذیری مالی را بدانیم، لازم است که در کنار موجودی نقدی، معادل چک هایی را که هنوز نقد نشده اند را هم تخمین بزنیم. به عنوان مثال اگر چکی به مبلغ یک میلیون تومان برای فردا داریم، و چک دیگری به مبلغ صدهزار تومان به تاریخ ده روز بعد، ریسک پذیری بیشتری خواهیم داشت تا این که چک یک میلیون تومانی به تاریخ ده روز بعد و چک صدهزار تومانی به تاریخ فردا داشته باشیم.

نحوه محاسبه راس گیری

خروجی راس گیری در نهایت یک عدد است که میانگین موزون روز های وصول چک ها را معین می کند.

راس گیری

فرض کنیم که مشخصات چک ها به شرح زیر باشد:

مبلغ ۲ میلیون تومان — ۱۰ روزه

مبلغ ۱ میلیون تومان — ۳۰ روزه

مبلغ ۶ میلیون تومان — ۵۰ روزه

مبلغ ۱ میلیون تومان — ۱۰ روزه

اول همه چک ها را تبدیل به روز ضرب در مبلغ می کنیم

  • ۲ * ۱۰
  • ۱ * ۳۰
  • ۶ * ۵۰
  • ۱ * ۱۰

بعد همه را با هم جمع می کنیم

جمع کل روز در مبلغ = ۳۶۰

جمع کل مبالغ = ۱۰

حالا این دو را بر هم تقسیم می کنیم:

۳۶۰ تقسیم بر ۱۰ مساوی است با ۳۶ روز

به این ترتیب راس گیری مقادیر بالا برابر است با ۳۶ روز. مفهوم این عدد این است که به طور میانگین (موزون) ۳۶ روز طول می کشد تا به طلب های خود برسیم. می توانیم روی این ۳۶ روز ریسک کرده و معاملات خود را انجام دهیم. همان طور که می بینید این عدد به ۵۰ روزی که برای بزرگترین مبلغ چک است نزدیک تر است نه به ۱۰ روز چک های کوچکتر و این طبیعی است.

در نرم افزار نیکان مهر مهان می توانید در کنار محاسبات اتوماتیک راس گیری، خودتان هم با انتخاب چک ها اقدام به راس گیری آنها نمایید.

راس گیری

در کنار فرم های اصلی محاسبات راس گیری چک ها، و موارد مورد نیاز برای استفاده از این محاسبات، فرمی هم برای آشنایی با این مفهوم، و تست آن وجود دارد که با استفاده از آن می توانید این محاسبات را تست کنید.

راس گیری

با استفاده از این فرم می توانید مقادیر خود را تستی وارد کنید و با محاسبات خود چک کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *