نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

نرم افزار انبارداری

وظیفه کنترل اطلاعات انبار را به صورت فیزیکی، تعدادی و ریالی با ثبت انواع رسید و حواله بر عهده دارد. ما به شما نرم افزار انبارداری نیکان مهر مهان را پیشنهاد می کنیم. سیستم انبارداری با قابلیت هایی نظیر تعریف انبار به تفکیک شعب، تعریف انواع رسید و حواله متعدد و نامحدود، گروه بندی انبار و کالا، کدینگ کالا بصورت قانون مند، سه واحدی بودن کالاها، انبارگردانی ساده و سریع، ریالی کردن به فرم های FIFO، LIFO، میانگین موزون و مستقیم، و نیز با گزارش هایی متنوع و بسیار، برای شرکت های پخش مویرگی و شرکت های دیگر صنعتی مناسب می باشد.

تمام فرم های نرم افزار انبارداری قابلیت چاپ، ارسال به اکسل، شخصی سازی، جستجوی داده ها در تمامی ستون ها، نمودار روی همه ستون ها، اختصاص کیبرد مجازی، و اختصاص اعمال ویژه برای کاربران خاص را دارا می باشد.

این نرم افزار همچنین دارای محیطی برای طراحی گزارش های مورد نیاز کابران خاص است که ممکن است پیش بینی نشده باشد یا خاص شرکت شما باشد. امکان تنظیم برای چاپ به تعداد نامحدود برای تمام فرم ها و از طریق کاربران شما یا تیم پشتیبانی شرکت نیکان مهر مهان وجود دارد. بد نیست بدانید که تمام کارهایی که در سیستم انجام شده است به ریزترین شکل خود قابل پیگیری و مشاهده است. به این ترتیب خطای کاربری و تمامی اشکالات قابل رهگیری است.

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

انواع چک
فروش سرد وگرم

برخی از ویژگی های نرم افزار انبارداری نیکان مهر مهان به شرح زیر است :

 • امکان تعریف انبارهای متفاوت
 • امکان فعال- غیر فعال نگاه داشتن انبارها
 • امکان جدا کردن نوع انبارها( انبار به صورت ریالی یا فقط تعدادی نگه داشته شود)
 • امکان کنترل موجودی بر اساس مراکز وارده- صادره
 • امکان صدور حواله اتوماتیک از روی درخواست کالا
 • امکان پوشش روشهای قیمت گذاری( میانگین موزون, استاندارد, FIFO, LIFO, نا معین)
 • امکان جدا کردن گروه محصولات برای هر انبار
 • امکان تعریف بارکد
 • امکان تعریف مکان فیزیکی برای انبارک‌ها
 • امکان ارتباط کاربران مرتبط با هر انبار
 • امکان تعریف شماره آغازین برگه‌های رسید, حواله, برگ خروج و مصرف مستقیم
 • امکان بایگانی کردن انبار
 • امکان تعریف مکان برای هر کالا
 • امکان داشتن کد قدیم و جدید برای هر کالا
 • امکان تعریف ۳ کمیت متفاوت برای هر کالا
 • امکان داشتن حداقل – حداکثر موجودی
 • امکان تعریف نقطه سفارش
 • امکان تعریف میزان سفارش
 • امکان داشتن نرخ استاندارد و پیش فرض برای هر کالا جهت ریالی کردن
 • امکان فعال – غیر فعال کردن کالا
 • امکان تعریف پارامترهای دلخواه بر اساس خصوصیات جانبی…
 • امکان نگه داشتن کالا بر اساس کد قدیم و جدید
 • امکان تعریف رسید- حواله, مصرف سیستم‌های مختلف (عادی- برگشتی- اصلاحی- انتقالی)
 • امکان پارامتریک کردن عوامل: ” امانی بودن- دارای شماره محموله- دارای شماره کنترل کیفیت- اجباری بودن مورد مصرف- دارای شماره سریال”
 • امکان پارامتریک کردن عطف‌های عوامل انبار: ” نداشتن عطف- درخواست کالا- درخواست خرید- حواله- رسید- انتخاب عطف دلخواه”
 • امکان ثبت عملکردها و مراکز در انبارهای مختلف
 • امکان تعریف گروه‌های فرعی کالا
 • تعریف درخت مراکزوارده- صادره
 • امکان ثبت مراکز وارده- صادره در انبارهای مختلف
 • ثبت اتوماتیک درخواست کالا از فروش
 • امکان ذخیره و بازخوانی درخواست‌های کالا و خرید در فایل
 • امکان صدور رسید اتوماتیک از یک حواله به انبار دیگر
 • امکان صدور حواله اتوماتیک از یک رسید به انبار دیگر
 • ثبت برگه ورود
 • امکان صدور رسید- حواله از روی یک رسید- حواله الگو
 • امکان ذخیره و بازخوانی رسید- حواله‌ها در فایل
 • امکان ثبت مورد مصرف- شماره محموله- بارکد- تاریخ مصرف- تاریخ انقضا برای هر کالا در رسید- حواله‌ها
 • ریالی کردن انبار و صدور سند حسابداری اتوماتیک به سیستم حسابداری
 • تبدیل نرخ کالاها
 • امکان صدور سند حسابداری برای تعدیلات ثبت شده
 • انبارگردانی ( تگ انبار- لیست‌های شمارش- سند کسری اضافی و …)
 • عملیات ارسال و دریافت کالای امانی
 • امکان سهمیه بندی
 • امکان ارایه گزارشات: فهرست اسناد، موجودی کالا، کاردکس، موجودی انبارها، ریز اسناد، گردش کالا، خلاصه موجودی انبارها، گردش انبارها، خلاصه گردش انبارها، آمار جامع انبار و امکان طراحی گزارشات ساخت کاربر

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *