نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

نرم افزار دریافت و پرداخت

(خزانه داری) وظیفه ثبت، کنترل و پردازش اطلاعات مربوط به اسناد دریافتی و پرداختی شامل وجه نقد، فیش نقدی، حواله، چک اشخاص، اعلامیه واریزی و برداشت، پرداخت های الکترونیکی و غیره را به صورت ریالی و یا ارزی (بدون محدودیت) را بر عهده دارد. ما به شما نرم افزار دریافت و پرداخت نیکان مهر مهان را پیشنهاد می کنیم. در این نرم افزار کارهایی که روی انواع بده بستان از قبیل نقدی، چک اشخاص، چک رمز دار، حواله بین بانکی، و دیگر انواع آن به راحتی ثبت شده و قابلیت دریافت گزارش در هر مرحله را دارد. تمام کارهای ممکن روی چک از قبیل برگشت زدن، تحویل دادن، وصول کردن و واگذاری چک در این سیستم انجام می شود.

شما می توانید برای انواع دریافت و پرداخت خود، بابت هایی نظیر فروش، حسابهای دریافتنی و هزینه تعریف کرده و به آنها لینک کنید، به این صورت به راحتی می توانید روی بابت های خود گزارش بگیرید. می توانید فاکتورهای فروش را هم مرتبط کنید. قابلیت بارز این سیستم ثبت اسناد بصورت متعدد و نامعین می باشد. مثلا شما می توانید یک چک را بابت تسویه چندین نفر ثبت کرده یا این که چندین پرداخت را بابت یک فاکتور ثبت کنید.

تمام فرم های نرم افزار دریافت و پرداخت قابلیت چاپ، ارسال به اکسل، شخصی سازی، جستجوی داده ها در تمامی ستون ها، نمودار روی همه ستون ها، اختصاص کیبرد مجازی، و اختصاص اعمال ویژه برای کاربران خاص را دارا می باشد.

این نرم افزار همچنین دارای محیطی برای طراحی گزارش های مورد نیاز کابران خاص است که ممکن است پیش بینی نشده باشد یا خاص شرکت شما باشد. امکان تنظیم برای چاپ به تعداد نامحدود برای تمام فرم ها و از طریق کاربران شما یا تیم پشتیبانی شرکت نیکان مهر مهان وجود دارد. بد نیست بدانید که تمام کارهایی که در سیستم انجام شده است به ریزترین شکل خود قابل پیگیری و مشاهده است. به این ترتیب خطای کاربری و تمامی اشکالات قابل رهگیری است.

نرم افزار دریافت و پرداخت

نرم افزار دریافت و پرداخت

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

فروش سرد وگرم
انواع چک

برخی از ویژگی های نرم افزار دریافت و پرداخت نیکان مهر مهان به شرح زیر است :

 • ایجاد و تعریف حسابهای بانکی به تفکیک
 • امکان ارتباط کابران به حسابهای بانکی
 • امکان ایجاد و نگهداری برگه‌های چک
 • امکان ابطال برگه‌های چک
 • امکان تزریق فایل اکسل و متنی جهت صورتحساب بانکی
 • ایجاد و تعریف صندوق‌ها
 • امکان ارتباط کاربران به صندوق‌ها
 • امکان تفکیک صندوق به نقدی و اسناد
 • ایجاد و نگهداری طرف حسابهای خزانه‌داری به تفکیک ( شاخه‌بندی و نگهداری طرف حسابهای دریافت- پرداخت)
 • امکان ایجاد حساب بانکی برای هر طرف حساب
 • امکان تفکیک دریافت و یا پرداخت از یک طرف حساب
 • امکان تعریف پارامترهای دلخواه برای هر طرف حساب
 • ثبت و نگهداری بابت‌های دریافت و پرداخت (دلایل)
 • ثبت و نگهداری اطلاعات درخواست‌های پرداخت
 • امکان ثبت درخواست پرداخت نقد و چک و … در قالب یک درخواست
 • ثبت عملیات خزانه‌داری از روی درخواست
 • ثبت عملیات‌های متفاوت (وجه نقد- فیش نقدی- چک‌ها- اعلامیه‌ها- سفته- پرداخت الکترونیکی و ….
 • ایجاد و نگهداری پرونده‌های منابع و مصارف مالی ( برای مثال: بازدریافت و باز پرداخت وام‌ها)
 • امکان ثبت اسناد خزانه‌داری به تفکیک
 • امکان صدور وصولی اتوماتیک برای اسناد
 • امکان محاسبه اتوماتیک شماره رسید
 • امکان داشتن شماره رسید یا شماره سند
 • ثبت و نگهداری اطلاعات اول دوره برای راه‌اندازی در میانه‎‌های دوره مالی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *