نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

نرم افزار ردیابی بازاریاب

برای شرکت هایی طراحی شده است که تمایل دارند بازاریاب ها را در مسیر حرکتشان کنترل و مدیریت کنند. ممکن است بازاریاب های شرکت، در خانه مانده و بصورت تلفنی یا سفارشی اقدام به ثبت سفارش کرده و مسیر پخش مشخص شده در شرکت را طی نکنند. با استفاده از این نرم افزار تحت نت، مدیران شرکت می توانند بازاریاب ها را در لحظه مدیریت کرده و مکان های ثبت سفارشات آنها و مسیر های رفت و برگشتشان را مشاهده کنند.

نرم افزار ردیابی بازاریاب

نرم افزار ردیابی بازاریاب

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

انواع چک

برخی از ویژگی های نرم افزار ردیابی بازاریاب نیکان مهر مهان به شرح زیر است :

  • گزارشات مربوط به هر بازاریاب به تفکیک و تاریخ
  • گزارشات مرتبط به همه بازاریاب ها
  • مشاهده مسیر های رفت و برگشت هر بازاریاب
  • کنترل تعداد و سهمیه بندی بازاریاب ها
  • مشاهده تعداد سفارشات ثبت شده برای یک بازاریاب یا همه بازاریاب ها در نقاط خاص
  • تحت وب
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *