نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

نرم افزار فروش مویرگی

امکان صدور پیش فاکتور ، فاکتور فروش ، درخواست کالا از انبار ، برگه های بدهکار و بستانکار و هرآنچه که برای توزیع کالا و پخش مویرگی مورد نیاز است طراحی و پیش بینی کرده است. ما به شما نرم افزار فروش مویرگی نیکان مهر مهان را پیشنهاد می کنیم. در این سیستم تمامی موارد فروش مویرگی در نظر گرفته شده است، قسمت تخفیفات و جوایز با قابلیت ترکیب تمام شرایط به دلخواه کاربر، از نقاط قوت ماست. قابلیت تعریف هدف فروش، گزارش گیری پورسانت بازاریاب ها، سفارش گیری، فاکتور زنی، برگشت از فروش، صدور درخواست و حواله و رسید به انبار، صدور اسناد حسابداری اتوماتیک و قابل تنظیم، تسویه فاکتورها، و بسیاری از آیتم های مرتبط با صنعت پخش کشور در این سیستم پیش بینی شده است و با توجه به روال کاری شرکت شما قابل تنظیم و شخصی سازی است.

تمام فرم های نرم افزار فروش مویرگی قابلیت چاپ، ارسال به اکسل، شخصی سازی، جستجوی داده ها در تمامی ستون ها، نمودار روی همه ستون ها، اختصاص کیبرد مجازی، و اختصاص اعمال ویژه برای کاربران خاص را دارا می باشد.

این نرم افزار همچنین دارای محیطی برای طراحی گزارش های مورد نیاز کابران خاص است که ممکن است پیش بینی نشده باشد یا خاص شرکت شما باشد. امکان تنظیم برای چاپ به تعداد نامحدود برای تمام فرم ها و از طریق کاربران شما یا تیم پشتیبانی شرکت نیکان مهر مهان وجود دارد. بد نیست بدانید که تمام کارهایی که در سیستم انجام شده است به ریزترین شکل خود قابل پیگیری و مشاهده است. به این ترتیب خطای کاربری و تمامی اشکالات قابل رهگیری است.

نرم افزار فروش مویرگی

نرم افزار فروش

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

فروش سرد وگرم

برخی از ویژگی های نرم افزار فروش مویرگی نیکان مهر مهان به شرح زیر است :

  • امکان تعریف چندین نوع فروش
  • امکان تخصیص دادن لیست قیمت به هر فاکتور فروش
  • امکان تخصیص انبار به هر فاکتور
  • امکان انتخاب شماره آغازین و آخرین برای هر نوع فاکتور
  • پارامتریک بودن:
    1. کنترل اعتبار مشتری
    2. کنترل اعتبار بازاریاب
    3. کنترل سهمیه بازاریاب
    4. کنترل موجودی انبار جهت سفارش
    5. کنترل موجودی انبار جهت بازدید
    6. کنترل موجودی انبار جهت تایید سفارش
    7. کنترل موجودی انبار جهت فاکتور
    8. کنترل مسیر
    9. اجباری بودن نوع پرداخت برای سفارش/ فاکتور
    10. امکان ثبت فاکتور به تاریخ آینده
    11. امکان اجباری بودن شماره حواله برای فاکتور
  • امکان انتقال مانده به سیستم حقوق
  • انتخاب مرحله‌ای بودن تایید سفارشات/ فاکتورها
  • امکان ثبت دفاتر فروش بصورت جداگانه
  • امکان یا عدم امکان اصلاح کد و نام مشتری بعد از صدور فاکتور
  • امکان فیکس کردن, حداقل و حداکثر گذاردن برای عوامل بدهکار/ بستانکار
  • امکان نوع محاسبه عوامل بدهکار- بستانکار بر روی مبلغ فاکتور- خالص فروش- مبلغ قابل پرداخت- مبلغ…
  • امکان محاسبه به تفکیک کالای عوامل بدهکار/ بستانکار
  • ایجاد و نگهداری سازمان فروش( تعریف چارت سازمانی, به منظور دیدن کلیه بازاریابهایی که در عملیات فروش شرکت می‌کنند.)
  • امکان تخصیص کاربر به هر بازاریاب
  • امکان تعریف اعتبارات بازاریاب ( میزان اعتبار نقد- سقف اسناد وصول نشده- تعداد فاکتور باز- مدت فاکتور باز- اسناد همراه- تعداد چک برگشتی- مبلغ چک برگشتی)
  • تعریف سهمیه روزانه فروش بازاریاب
  • امکان انتقال مشتریان یک بازاریاب به بازاریاب دیگر
  • مشاهده تغییرات ایجاد شده روی اطلاعات هر بازاریاب(سابقه تغییرات بازاریاب)
  • تخصیص هر کاربر به شعب متفاوت
  • ثبت و نگهداری ماشین‌های پخش (پلاک- راننده- وزن- ظرفیت- نوع وسیله)
  • ایجاد و نگهداری عوامل پخش (کد- فعال و غیر فعال کردن عامل- نوع وسیله و …)
  • ایجاد و نگهداری موقعیت مکانی و مسیر طی شده توسط بازاریاب‌ها از سیستم
  • تعریف مراحل مختلفی که سفارش طی می‌کند
  • تعریف گروه‌بندی فرعی کالا جهت استفاده در تخفیفات و جوایز, سبد کالا, لیست قیمت, گزارشات و…
  • تعریف گروه‌بندی مشتریان کالا جهت استفاده در تخفیفات و جوایز, سبد کالا, لیست قیمت, گزارشات و…
  • تعریف گروه‌بندی بازاریاب‌ها جهت استفاده در دسته‌بندی بازاریاب‌ها, پر فروش یا کم فروش و …
  • تعریف خطوط بازدید بازاریاب‌ها بر اساس نام مشتریان و ترتیب برنامه‌ زمانبندی این خطوط به صورت دلخواه (ماهانه- سالانه- هفتگی و …)
  • تعریف سبد کالاهای قابل فروش که در هر گروه نام کالا و تعداد آن مد نظر بوده
  • تعریف لیست قیمت کالاهای قابل فروش به ترتیب دلخواه که در هر گروه نام کالا, تعداد, قیمت, درصد رایگان و …
  • تعریف مناطق توزیع به تفکیک شهر
  • امکان الصاق عکس به مناطق توزیع
  • امکان تخصیص نوع وسیله و عوامل پخش به هر منطقه توزیع
  • امکان انتخاب مناطق همسایه برای هر منطقه توزیع
  • تخفیفات و جوایز:
    1. تعریف تخفیفات و بدهکاری‌ها به صورت ساده
    2. تعریف تخفیفات و بدهکاری‌ها به صورت پلکانی
    3. تعریف تخفیفات و بدهکاری‌ها به صورت غیرموثر
    4. تعریف تخفیفات و بدهکاری‌ها به صورت سئوالی
    5. تعریف تخفیفات و بدهکاری‌ها به صورت خاص
    6. تعریف انواع جوایز
    7. تعریف انواع جوایز به صورت ساده
    8. تعریف انواع جوایز به صورت پلکانی
    9. تعریف انواع جوایز به صورت پارامتریک
    10. تعریف انواع جوایز به صورت سئوالی
    11. تعریف انواع جوایز به صورت خاص
    12. تعریف تسهیلات
    13. تعریف ممنوعیت فروش
    14. قابلیت پیگیری یک سفارش یا فاکتور در خصوص نحوه و تعداد قوانین تخفیفات متعلقه
    15. وجود جدول رنگها جهت آگاهی کاربر از منقضی شدن قانون/ ممنوعیت غیر فعال بودن یا پیشنهادی بودن قانون
    16. قابلیت تغییر اولویت به سادگی
    17. قابلیت جستجو روی اجرای قانون
    18. قابلیت مرتبط کردن قانون‌ها به صورت شرطی
    19. قابلیت ترکیب قوانین با عملگرهای “و” ، “یا” ، “نقیض” ، “پرانتز”
  • ثبت و نگهداری مشتریان
  • تخصیص اعتبارات متفاوت به هر گروه یا مشتری خاص
  • امکان نگهداری سابقه تغییرات اطلاعات هر مشتری
  • ایجاد تورهای بازدید مشتری
  • امکان بازدید تلفنی مشتریان
  • پیگیری سفارشات فروش قطعی شده, تایید شده, بایگانی شده و امکان توقف عملیات قطعی
  • امکان منطقه بندی کردن سفارشات بر اساس منطقه توزیع, مامورین پخش, خط ویزیت
  • امکان منطقه بندی اتوماتیک
  • امکان درخواست کالای انبار به تفکیک مامور پخش, ماشین و راننده
  • فرم تسویه حساب تعدادی و ریالی برای سفارشات و فاکتورها
  • صدور سند حسابداری با عناوین فروش/ برگشت از فروش/ برگه بدهکاری و بستانکاری و رفع مغایرت
  • تنظیمات مربوط به برنامه فروش (سالانه- فصلی و …)
  • سهمیه‌بندی محصولات بازاریابها به تفکیک سالانه- روزانه- ماهانه شمسی- میلادی- …
  • انتقال اتوماتیک مانده مشتریان با فیلترهای خاص
  • ارزیابی بازاریاب, فروشنده و … تهیه گزارش ارزیابی
  • محاسبه پورسانت بازاریاب و عوامل پخش
  • امکان مشاهده مسیر و بازخوانی فایل مسیر بازاریابها
  • تهیه گزارشات متنوع:
    1. آمار ناخالص فروش
    2. فهرست مشتریان
    3. فهرست اسناد
    4. خلاصه وضعیت روزانه
    5. گزارش تسویه
    6. فهرست برگه ها
    7. خلاصه آمار فروش شعب
    8. مسیر ها
    9. ریز اسناد
    10. خلاصه وضعیت مشتری
    11. آمار قابل فروش
    12. صورتحساب عوامل
    13. خلاصه وضعیت بازاریاب
    14. آمار خالص فروش
    15. مانده حساب
    16. ارزیابی
    17. تخفیفات و جوائز
    18. وضعیت سفارش
    19. امکان‌ساخت گزارشات
    20. گزارش تاریخچه اسناد
    21. اهداف فروش
    22. دلخواه کاربر
    23. گزارش اسناد پرداختی
    24. پورسانت بازاریاب ها

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *