نرم افزار پخش مویرگی نیکان مهر مهان ایمن، سریع، کارامد و انعطاف پذیر ارتباط شعب و ستاد یکپارچگی سیستم ها گزارشات و نمودارهای متنوع قابلیت شخصی سازی چاپ های قابل تنظیم نامحدود پیگیری اتفاقات سیستم دسترسی های متنوع جستجو روی تمام ستون ها اختصاص اعمال ویژه ساخت گزارشات خاص شما انتقال اطلاعات سریع

نرم افزار پرسنلی

با فرم هایی جهت تعاریف کلیه مشخصات پرسنل، عوامل حقوقی، وام ها، پاداش، کارکرد، و احکام مربوط به پرسنل در ماه ها و دوره های مختلف استفاده می شود. ما به شما نرم افزار پرسنلی نیکان مهر مهان را پیشنهاد می کنیم. با استفاده از این سیستم می توانید به راحتی تمام کارهای مربوط به پرسنل شرکت خودتان را مدیریت کنید و با ارتباط به حقوق و دستمزد، به راحتی محاسبات مربوطه را انجام داده و فیش حقوقی صادر کنید.

تمام فرم های نرم افزار پرسنلی قابلیت چاپ، ارسال به اکسل، شخصی سازی، جستجوی داده ها در تمامی ستون ها، نمودار روی همه ستون ها، اختصاص کیبرد مجازی، و اختصاص اعمال ویژه برای کاربران خاص را دارا می باشد.

این نرم افزار همچنین دارای محیطی برای طراحی گزارش های مورد نیاز کابران خاص است که ممکن است پیش بینی نشده باشد یا خاص شرکت شما باشد. امکان تنظیم برای چاپ به تعداد نامحدود برای تمام فرم ها و از طریق کاربران شما یا تیم پشتیبانی شرکت نیکان مهر مهان وجود دارد. بد نیست بدانید که تمام کارهایی که در سیستم انجام شده است به ریزترین شکل خود قابل پیگیری و مشاهده است. به این ترتیب خطای کاربری و تمامی اشکالات قابل رهگیری است.

نرم افزار پرسنلی

نرم افزار پرسنلی

مطالب تصادفی که ممکن است برای شما جالب باشد

برخی از ویژگی های نرم افزار پرسنلی نیکان مهر مهان به شرح زیر است :

 • معرفی مشخصات پرسنل و سوابق کارکرد پرسنل
 • امکان معرفی انواع استخدام و تنظیم ضرایب و الزامات قانونیبه تفکیک استخدام
 • امکان ارتباط کاملا” ساده سیستم محاسبه حقوق با تمامی کارتهای ساعت موجود
 • امکان انتصاب تمامی مزایای مستمر و غیرمستمر بصورت کاملاپارامتریک و نگهداری سوابق تمامی آنها
 • امکان انتصاب مزایا بصورت گروهی با انواع فیلترهای موردنیاز
 • نگهداری سوابق احکام حقوقی پرسنل
 • امکان دریافت اطلاعات مربوط کارکرد، مأموریت، اضافه کاری،شب کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، تعطیل کاری و… از کارت ساعت
 • امکان معرفی و ذخیره انواع مرخصی مانند: مرخصی استحقاقی، استعلاجی،بدون حقوق، تشویقی و انتقال مانده به دوره حقوقی بعدی و همچنین به سال مالی بعدی
 • امکان تعریف عوامل کارکرد بصورت پارامتریک مانند: کارکردعادی، انواع اضافه کاری، شب کاری و…. به تفکیک نوع استخدام و دوره حقوقی
 • تعریف تمامی عوامل حقوقی و مزایا و کسور بصورت محاسباتی وفرمولی با تمامی تنظیمات مورد نیاز و لحاظ نمودن شرطهای محاسباتی
 • امکان محاسبه حقوق کارکنان ساعتی و حق المشاوره بر اساس ساعت حضور
 • امکان محاسبه حقوق کارکنان پیمانکاری بر مبنای مورد کارکرد
 • امکان محاسبه معوقه و دیون پرسنل
 • امکان تعیین تمامی عوامل حقوقی معاف از مالیات و بیمه
 • امکان تعیین و محاسبه تمامی عوامل حقوق بر مبنای روز کارد وتعیین سقف برای آنها
 • امکان تعریف انواع وامها و تمامی بدهیهای کارکنان به همراه تعیین اقساط ماهانه و کنترل مانده و صورتحساب آنها
 • امکان معرفی انواع صندوق پس انداز، بازنشتگی و رفاه کارگرانو…. به همراه لحاظ نمودن فرمولهای محاسباتی و مشاهده مانده در فیش حقوق
 • امکان معرفی انواع کسور مستمر و غیر مستمر بصورت فرمولهایمحاسباتی و تنظیمات لازم
 • امکان معرفی انواع بیمه اجباری وسختی کار و همچنین انواعبیمه های تکمیلی و تعیین فرمولهای محاسبه آنها
 • امکان تعریف جداول مالیاتی و نگهداری سوابق در صورت تغییر
 • امکان تهیه تقویم کاری بصورت ماهیانه
 • امکان معرفی انواع تسویه و عوامل تشکیل دهنده در فرم تسویه پرسنل عادی، پیمانکاری، پروژه ای، ساعتی و….
 • امکان تهیه چاپ فرم قراردادهای پرسنل
 • امکان معرفی انواع اضافه کاری، تعطیل کاری، ماموریت و… بصورت فرمولهای محاسباتی
 • امکان محاسبه حقوق بصورت انفرادی یا گروهی بر اساسپارمترهای انتخابی
 • امکان تنظیم ضرایب محاسبه جریمه مانند: غیبت، تأخیر، تعجیلو در نظر گرفتن معافیتهای ماهانه
 • امکان محاسبه عیدی و سنوات بصورت کاملا پارامتریک به همراهدر نظر گرفتن مرخصی بدون حقوق و غیبت و…
 • امکان محاسبه و بازخرید مرخصی استفاده نشده پرسنل در زماندلخواه
 • امکان ارتباط مستقیم تمامی جزئیات عوامل حقوق با حسابداری وتفصیلیهای شناور ، مراکز هزینه و پروژهها ، جهت صدور سند خودکار در تمامی مراحل محاسبه، پرداخت و… بصورتاستاندارد
 • امکان ارتباط عوامل حقوق و پرسنل به حسابهای پروژه جهت لحاظنمودن هزینه مرتبط با آن
 • امکان تهیه اطلاعات بصورت دیسکت شامل: لیست بانک، لیستبیمه، لیست مالیات، لیست مساعده، لیست تعاونی و…
 • امکان تهیه گزارش لیست پرسنل به همراه احکام انتصابی
 • امکان ساخت انواع گزارشات حقوق و پرسنلی توسط کاربر
 • امکان تهیه گزارش لیست بانک، لیست بیمه، لیست مساعده، لیستامضاء، لیست حقوق با فرمتهای استاندارد
 • امکان تهیه فیش حقوقی در فرمتهای مختلف و امکان تغییر وطراحی آن توسط کاربر
 • امکان تهیه لیست کارکرد ماهانه به همراه تأخیر و تعجیل هایصورت گرفته
 • امکان تهیه گزارش لیست سوابق حقوقی پرسنل به تفکیک دوره هایحقوق
 • امکان ساخت و تهیه دیسک بیمه و مالیات و حقوق به صورت اتوماتیک

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *